Menu - Roll

8 psc
Cuốn Cá Hồi Phủ Cheese đốt lò
R1
185,000đ
8 psc
Cuốn Lươn Nhật Nướng Phủ Cheese đút lò
R2
215,000đ
8 psc
Cuốn Cá Hồi Nướng Sốt Tiêu
R3
106,000đ
8 psc
Cuốn Sò Điệp Nướng Phô Mai
R4
129,000đ
5 psc
Cuốn Hải Sản Chiên Xù Sốt Spicy
R5
135,000đ
8 psc
Cuốn Cua Lột
R6
155,000đ
8 psc
Cuốn Cá Hồi Đắp Xoài Phủ Caviar
R7
115,000đ
8 psc
Cuốn Lươn và Phomai sốt lươn
R8
169,000đ
8 psc
Cuốn Kiểu Rồng Nhân Lươn
R10
125,000đ
8 psc
Cuốn Tôm Tempura
R11
99,000đ
8 psc
Cuốn Cá Ngừ Sốt Hành Cay
R12
85,000đ
8 psc
Cuốn Tôm Tempura Đắp Xoài
R14
95,000đ
8 psc
Cuốn Cá Hồi Sốt Dymamite
R15
85,000đ
8 psc
Cuốn Kiểu America
R17
109,000đ
8 psc
Cuốn Cá Ngừ Sốt Spicy
R18
75,000đ
8 psc
Cuốn Rainbow Sốt Cay
R19
109,000đ
8 psc
Cuốn Cá Hồi Và Bơ
R22
95,000đ
8 psc
Cuốn Double Salmon
R24
125,000đ
8 psc
Cuốn Cá Ngừ Và Bơ
R25
85,000đ
8 psc
Cuốn Sunrise
R26
125,000đ
Loading more...
Zalo