Menu - Classic Sashimi

5psc cá hồi, 3psc cá ngừ, 3psc cá trích, 6psc thanh cua, 3psc bạch tuộc, trứng cá chuồn.
Family Sashimi Set (6 Loại Hải Sản)
S17
398,000đ
3psc cá hồi, 3psc bạch tuộc, 3 psc cá ngừ
Basic Sashimi Set
S18
198,000đ
5 pcs
Sashimi Cá Hồi
S19
105,000đ
3 pcs
Sashimi Cá Hồi
S20
75,000đ
5 pcs
Sashimi Bụng Cá Hồi
S21
119,000đ
3 pcs
Sashimi Bụng Cá Hồi
S22
89,000đ
5 pcs
Sashimi Cá Ngừ ( Theo Mùa)
S23
95,000đ
3 pcs
Sashimi Cá Ngừ (Theo Mùa)
S24
73,000đ
8psc cá hồi, 6psc cá ngừ, 4psc cá trích, 4psc sò đỏ, 4psc tôm, 6psc thanh cua, 4psc bạch tuộc, trứng cá chuồn.
Set Tàu Titanic (8 Loại Hải Sản)
S25
769,000đ
5 pcs
Sashimi Bạch Tuộc
S26
85,000đ
3 pcs
Sashimi Bạch Tuộc
S27
63,000đ
5 pcs
Sashimi Mực Lá
S28
89,000đ
3 pcs
Sashimi Mực Lá
S29
65,000đ
6 psc
Thanh Cua
S30
55,000đ
Trứng Cá Chuồn
S33
59,000đ
Loading more...
Zalo