Thực đơn - Nigiri

11 Pcs ( cá hồi, cá hồi nướng sốt teriyaki, cá ngừ, bơ, lươn, tôm, thanh cua, mực, cá cam, bạch tuộc, trứng cuộn)
Set Nigiri Nướng
Ni 1
285,000đ
16 Pcs ( cá hồi, cá hồi nướng sốt teriyaki, cá ngừ, bạch tuộc, trứng, thanh cua, tôm, lươn, bơ, cá trích ép trứng, sò đỏ, mực, tôm ngọt, cá cam, gunkan trứng cá hồi, gunkan trứng cá chuồn)
Premium Nigiri Set
Ni 2
445,000đ
8 Pcs ( cá hồi, cá ngừ, trứng, bạch tuộc, thanh cua, tôm, cá hồi nướng sốt teriyaki, cá ngừ nướng sốt lươn)
Nigiri Set
Ni 3
145,000đ
10 Pcs ( cá hồi, cá ngừ, bạch tuộc, tôm, trứng, lươn, cá hồi nướng sốt teriyaki, cá cam, cá trích ép trứng, thanh cua)
Mixed Nigiri Deluxe
Ni 4
259,000đ
2 psc
Nigiri Cá Cam Nhật
Ni 5
75,000đ
2 psc
Nigiri Gan Ngỗng sốt Teriyaki
Ni 6
149,000đ
2 psc
Nigiri Cá Hồi Nướng Sốt Tiêu
Ni 7
59,000đ
2 psc
Nigiri Tôm Ngọt Nhật
Ni 8
145,000đ
2 psc
Nigiri Lươn
Ni 9
75,000đ
2 psc
Nigiri Mực Lá
Ni 10
36,000đ
2 psc
Nigiri Cá Hồi
Ni 11
46,000đ
2 psc
Nigiri Cá Ngừ
Ni 12
42,000đ
2 psc
Nigiri Bạch Tuộc
Ni 13
39,000đ
2 psc
Nigiri Sò Đỏ
Ni 14
79,000đ
2 psc
Nigiri Cá Trích Ép Trứng
Ni 15
52,000đ
2 psc
Nigiri Thanh Cua
Ni 16
32,000đ
2 psc
Nigiri Tôm
Ni 17
49,000đ
2 psc
Nigiri Sò Điệp Nhật Sốt Dynamite Nướng Tái
Ni 18
82,000đ
2 psc
Nigiri Sò Điệp Nhật
Ni 19
79,000đ
2 psc
Cá Hồi Nướng Sốt Kabayaki
Ni 20
59,000đ
Đang tải thêm ...
Zalo