Thực đơn - Gunkan

2 psc
Da Cá Hồi Và Tobiko Sốt Dynamite
Z1
45,000đ
2 psc
Rong Biển Trộn Dầu Mè
Z2
39,000đ
2 psc
Lươn Nhật Và Bơ
Z3
65,000đ
2 psc
Cá Hồi Và Trứng Cá Hồi
Z4
105,000đ
2 psc
Cá Hồi Và Cầu Gai
Z5
135,000đ
2 psc
Cầu Gai
Z6
125,000đ
2 psc
Trứng Cá Chuồn Đen
Z7
63,000đ
2 psc
Trứng Cá Chuồn Tầm Wasabi
Z8
45,000đ
2 psc
Trứng Cá Hồi
Z9
79,000đ
2 psc
Trứng Cá Chuồn
Z10
53,000đ
2 pcs
Cá Hồi Sốt Spicy
Z11
55,000đ
2 pcs
Tôm Sốt Dynamite
Z12
49,000đ
2 pcs
Cá Hồi Và Bơ Sốt Mayonaise
Z13
55,000đ
2 pcs
Cá Ngừ Sốt Spicy
Z14
49,000đ
2 psc
Sứa Trộn Gia vị
Z15
49,000đ
Sò Điệp Và Kim Chi
Z16 - TẠM NGƯNG BÁN
Đang tải thêm ...
Zalo