Thành viên
Thông tin các loại thẻ
MEMBER CARD
GOLD MEMBER CARD
PLATINUM CARD
VIP CARD
Hạng: MEMBER CARD

Quy định tích điểm:

  • Thẻ sẽ bắt đầu từ mốc 0 điểm và có thời hạn là 3 năm kể từ ngày phát hành
  • Cứ mỗi 10.000 đồng trong tổng hóa đơn sau khi đã giảm giá và cộng thuế phí, quý khách hàng sẽ nhận được thêm 1 điểm tương ứng (Ví dụ: Tổng số tiền thực trả trong hoá đơn là 300.000đ, quý khách hàng sẽ được cộng thêm 30 điểm vào thẻ thành viên).
  • Tích lũy đủ 1.000 điểm trong thẻ này thì được lên hạng Gold Member.

Chính sách ưu đãi: 

  • Quý khách hàng sẽ được 1 lần chiết khấu 20% trên tổng hoá đơn trong Tháng Sinh Nhật.

Điều kiện để được làm thẻ:

  • Quý khách hàng vui lòng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng với hoá đơn tối thiểu là 300.000 đồng để được khởi tạo thẻ thành viên.