Thông tin các loại thẻ
MEMBER CARD
GOLD MEMBER CARD
PLATINUM CARD
VIP CARD
Hạng:MEMBER CARD

Quy định tích điểm:

  • Thẻ sẽ bắt đầu từ mốc 0 điểm và có thời hạn là 3 năm kể từ ngày phát hành
  • Cứ mỗi 10.000 đồng trong tổng hóa đơn sau khi đã giảm giá và cộng thuế phí, quý khách hàng sẽ nhận được thêm 1 điểm tương ứng (Ví dụ: Tổng số tiền thực trả trong hoá đơn là 500.000đ, quý khách hàng sẽ được cộng thêm 50 điểm vào thẻ thành viên).
  • Tích lũy đủ 2.000 điểm trong thẻ này thì được lên hạng Gold Member.
     

Chính sách ưu đãi: 

  • Quý khách hàng sẽ được 1 lần chiết khấu 15% trên tổng hoá đơn trong Tháng Sinh Nhật.
     

Điều kiện để được làm thẻ:

  • Quý khách hàng vui lòng sử dụng dịch vụ tại nhà hàng với hoá đơn tối thiểu là 500.000 đồng để được khởi tạo thẻ thành viên.
Zalo